Head GISDTDA

GISTDA เปิดภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-9 พบพื้นที่แม่ฟ้าหลวงเสียหายแล้วกว่า 800 ไร่

จากเหตุการณ์เกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างหนักเมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมาบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและได้มีการลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวใกล้พระตำหนักดอยตุง หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เร่งระดมกันดับไฟตลอดในช่วงที่ผ่านมาจนขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว

ล่าสุด..!! ภาพจากดาวเทียม Landsat-9 ของวันที่ 6 เมษายน 2566 พบความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้บริเวณพื้นที่ดอยตุง จ.เชียงราย ประมาณ 823.58 ไร่

  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ 

  ทั้งนี้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูต่อไป

#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล  #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

phasaphong.tha 7/4/2023 1
Share :