Head GISDTDA

รายงานประจำปี 2566

“THEOS-2 SPACE FOR ALL”

ปี 2566 เป็นปีที่ GISTDA บรรลุการกิจสําคัญอันยิ่งใหญ่ของประเทศ คือ การนำส่งดาวเทียม THEOS-2 พื้นสู่วงโคจร และการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A เป็นผลสําเร็จซึ่งวิศวกรของ GISTDA ได้ร่วมออกแบบและพัฒนา นอกจากนี้ GISTDA กําลังเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอวกาศยาน (Spaceport) ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกำหนดให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งจะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

 

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 4/12/2566 681 0
Share :