Head GISDTDA

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
 •  
   

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ สทอภ.

 •  
   

  ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ(ตร.)) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  
   

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 •  
   

  ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

   

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 1245 0
Share :