Head GISDTDA

กองกิจการอวกาศแห่งชาติ เข้าร่วม โครงการ “จิสด้า ร่วมใจแบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้ยากไร้”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ พร้อมคณะ ที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาคกับโครงการ “จิสด้า ร่วมใจแบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้ยากไร้”

luckyka.tia 9/5/2567 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง