Head GISDTDA

GISTDA ส่งมอบสิ่งของให้แก่มูลนิธินกขมิ้น ภายใต้โครงการ "GISTDA ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ  GISTDA  ได้ดำเนินโครงการ “จิสด้า ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้” โดยบุคลากร GISTDA ได้นำสิ่งของมาร่วมบริจาค รวมทั้งหน่วยอื่น ๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมบริจาคสิ่งของด้วย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  มูลนิธินกขมิ้น ได้เข้ารับสิ่งของบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการ “จิสด้า ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้” สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

luckyka.tia 31/5/2567 250 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง