• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการภารกิจพิเศษด้านการพัมนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  1. นักภูมิสารสนเทศ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
  1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    จำนวน 18 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟแวร์) จำวน 1 อัตรา สังกัด สำนักโครงการธีออส 2
  1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาซอฟแวร์)
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร