• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ราชการฯ

 

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ราชการฯ

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางประจำปีงบประมาณ 2560