• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

จิสด้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

     วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 จิสด้าเข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีปลัดอำเภอและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้ง 3 อำเภอ (อ.ยี่งอ อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ) ซึ่งเป็น 3 อำเภอที่มีความพร้อม เพื่อการขยายผลตามแนวทางของอำเภอบาเจาะ สำหรับการรังวัดแนวเขตสุดท้ายพื้นที่ทำกินกับเขตอุทยาน สำหรับการดำเนินงานในระยะสั้น ระหว่างที่ สทอภ. จัดทำโครงการฯเสนอ ศอ.บต.ตามมติที่ประชุมคณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่1/2560 ณ ศอ.บต. จ.ยะลา นั้น ทางเครือข่าย3อำเภอ มีความพร้อมและขอให้ สทอภ. ทำการฝึกอบรมในการเดินสำรวจ หากทาง ศอ.บต. อนุมัติงบประมาณโครงการฯ ก็จะสามารถเริ่มการสำรวจได้ทันที นำร่องพื้นที่ อ.ยี่งอ  และสำหรับการจัดทำหมุดถาวร ทางเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจ.นราธิวาส ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการทำหมุด เพื่อให้เจ้าของแปลงนำไปปักตามแนวเขต จะย่นระยะเวลาในการสำรวจลงได้ ในเบื้องต้นกำหนดการอบรมประมาณวันที่8-10 เม.ย 60 ณ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส