• ภาษาไทย
  • English

ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือปีนี้ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด...ชี้ทุบสถิติลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี มั่นใจ เอาอยู่

ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือปีนี้ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด...ชี้ทุบสถิติลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี มั่นใจ เอาอยู่

     จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่นั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวยืนยันว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้ไม่รุนแรงอย่างที่คิด โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต และดูพื้นที่เผาไหม้ ซึ่งจากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนชี้ได้ชัดว่าสถานการณ์ไฟป่าฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมีส่วนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศ
     “สถานการณ์โดยรวม ณ ขณะนี้ถือว่าทำได้ดีเกินคาด จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้ในหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น ปัจจัยสำคัญมาจากการที่หน่วยงานทุกหน่วยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึงการที่หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลกันได้ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนและในช่วงฤดูไฟป่า จนทำให้พื้นที่เสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด” ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว 
      อย่างไรก็ตาม ดร.อานนท์ กล่าวย้ำว่า  เนื่องจากฤดูไฟป่าและหมอกควันจะยาวไปจนถึงเดือนเมษายน เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ตัวเลขต่างๆ อาจจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับทางจิสด้าที่จะต้องติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย