• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ชวนคนไทยเข้าอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

ชวนคนไทยเข้าอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

artsa.jpg

   คุณอาจเป็นหนึ่งในคนไทยเพียง 2 คน ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน เข้ารับการฝึกอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries จัดโดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิสด้า และ UNITAR’s Operational Satellite Applications : (UNOSAT) ในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ARTSA ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ส่งใบสมัครได้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://artsa.gistda.or.th/uav2017

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025614504-5 ต่อ 431 หรือ 432

วันที่ของประกาศ: 
Friday, 16 June 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: