• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017 งานนี้ GISTDA มาใน theme "Future Technology" เทคโนโลยีไทยที่จะทำให้อนาคตของประชาชนคนไทยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล โดยจะนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานและคุณประโยชน์ในอนาคต เพื่อสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
20 - 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ Hall 105 - 106 BITEC บางนา
***อย่าพลาดเชียวงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***