• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้า ร่วมกับ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

จิสด้า ร่วมกับ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

วันที่ 3 เมษายน 2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE (Space Science Research Experiment & Exploration) ซึ่งผ่านการคัดเลือกข้อเสนอการทดลองในอวกาศ ในโครงการอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (National Space Exploration, NSE)  เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU) ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านงานวิจัยด้านอวกาศของประเทศจีน มีภารกิจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและเตรียมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะส่งขึ้นไปดำเนินการบนสถานีอวกาศเทียนกง 2 ภายในปีค.ศ. 2020

ในการประชุมนี้นักวิจัยด้านอวกาศกลุ่ม SRE ได้นำเสนอข้อเสนองานวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งในสภาพแวดล้อมนี้จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถพบได้บนพื้นโลก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านการสร้างผลึกโปรตีนบนสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งจะทำให้ได้โปรตีนที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และนำไปสู่การพัฒนายาต้านโรคมาลาเรีย การพัฒนาอาหารไทยสำหรับนักบินอวกาศ การวิจัยด้านการปลูกพืชประเภทมันฝรั่งบนสถานีอวกาศ และการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับผสมและสร้างอาหารที่มีคุณลักษณะทางโภชนาการที่ต้องการในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านอวกาศ CSU ได้แสดงความสนใจที่ทำการร่วมวิจัย แบ่งปันความรู้ด้านการทดลองอวกาศ อุปกรณ์สำหรับเตรียมการทดลองและการทดสอบชุดทดลอง

การประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย-จีน ในการดำเนินการด้านอวกาศ ทั้งด้านการทดลอง การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ การฝึกนักบินอวกาศ และการสำรวจอวกาศอย่างเป็นทางการ

การเริ่มต้นสร้างพื้นฐานที่มั่นคงจากงานวิจัยเหล่านี้ สามารถนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่ พัฒนาเป็นนวัตกรรมจากอวกาศซึ่งสามารถนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวไทยสามารถเข้าถึงอวกาศ และความร่วมมือระดับนานาชาตินี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการเติบโตมากขึ้นต่อไป