• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
17/07/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/08/2014

ประเภทของประกาศ