• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งราวกันตกระเบียงและราวกันช่องลมระเบียง ณ อาคารที่พัก Vertex View

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งราวกันตกระเบียงและราวกันช่องลมระเบียง ณ อาคารที่พัก Vertex View

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/07/2014

ประเภทของประกาศ