• ภาษาไทย
  • English

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ ดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ ดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาทโดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)กับ สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หรือ Space Krenovation Park (GISTDA)ความร่วมมือด้านธุรกิจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://goo.gl/2n7YTY

 

1542274089533_0.jpg

1542274097799_0.jpg

วันที่ของประกาศ: 
Monday, 19 November 2018 to Friday, 23 November 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: