• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

โอกาสมาถึงแล้ว !! สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมของประเทศไทย

โอกาสมาถึงแล้ว !! สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมของประเทศไทย

หากคุณเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสนใจงานทางด้านระบบดาวเทียม

โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ (THEOS-2) เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ 18 ตำแหน่ง

เตรียมตัวของคุณให้พร้อม...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-1414610

00.jpg

 

01.jpg

01-1.jpg

______________________________

 

02.jpg\

02-1.jpg

______________________________

 

03.jpg

03-1.jpg

______________________________

 

04.jpg

04-1.jpg

______________________________

 

05.jpg

05-1.jpg

______________________________

 

06.jpg

06-1.jpg

______________________________

 

07.jpg

07-1.jpg

______________________________

 

08.jpg

08-1.jpg

______________________________

 

09.jpg

09-1.jpg

______________________________

 

10.jpg

10-1.jpg

______________________________

 

11.jpg

11-1.jpg

______________________________

 

12.jpg

12-1.jpg

______________________________

 

13.jpg

13-1.jpg

______________________________

 

14.jpg

14-1.jpg

______________________________

 

15.jpg

15-1.jpg

______________________________

 

16.jpg

16-1.jpg

______________________________

 

17.jpg

17-1.jpg

______________________________

 

18.jpg

18-1.jpg

วันที่ของประกาศ: 
Friday, 1 February 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: