• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

แจ้งเตือนการบิน !!!

แจ้งเตือนการบิน !!!

*** ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจาก spaceflight ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (30 เมษายน 2562) ส่วนในประเทศไทยได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ

***kaaraecchngetuuenkaarbin.png