• ภาษาไทย
  • English

ลุยต่อ 10 ทีมผ่านเข้ารอบ ประกวดสื่อ“ขุมทรัพย์ชุมชน”กับจิสด้า

ลุยต่อ 10 ทีมผ่านเข้ารอบ ประกวดสื่อ“ขุมทรัพย์ชุมชน”กับจิสด้า

         เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ รางวัลละ 5,000 บาท ให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก 10 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) จ.ขอนแก่น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จ.นราธิวาส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จ.ราชบุรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จ.นครพนม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย และโรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง  ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ “ขุมทรัพย์ชุมชน” เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า โดยมีคุณนเรศ หาญพันธ์พงษ์ คุณประสาน อิงคนันท์ คุณสิทธิพร หิรัญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และคุณจักรพงษ์ ทะวะละ นักวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งนักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศของจิสด้า ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium อีกด้วย