• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้า ร่วมกับ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ"

จิสด้า ร่วมกับ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ"

     17 มิถุนายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ" โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และ มิสเตอร์มาซาโนบุ สึจิ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ลงนาม ณ จิสด้า ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือส่งโปรตีนของไทยไปทำการวิจัยในสถานีอวกาศนานาชาติ ผลจากงานวิจัยนี้จะพัฒนาไปสู่ยาต้านโรคมาลาเรียโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

Tags: