• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล

จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล

          วันที่ 6-7 ก.ค 62 จิสด้า นำโดย นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, นายธนากร สงวนตระกูล (Academy), และ นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำโดย รองอธิบดีกรมการข้าว และผอ. ศูนย์ต่างๆ รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และชาวบ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อร่วมกันศึกษาและใช้เป็นต้นแบบแนวทางขยายผลการบริหารจัดการเกษตรและทรัพยากรเชิงพื้นที่บนที่สูงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์พระปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำกินที่พอเพียงและมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่ประชุม