• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก กรมทรัพยากรน้ำ  นำโดย นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าเยี่ยมชมดูงาน  ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่อนตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

Tags: