• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563"

จิสด้าร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563"

    10 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือของไทย โดยมีตัวแทนจากจิสด้า นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ และนางสาววรนุช จันทร์สุริย์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี “การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคเหนือในปี 2562 ที่ผ่านมา

    โดยจิสด้า เป็น 1 ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนข้อมูลภาพจากดาวเทียม การเผยแพร่ข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ และรายงานสถานการณ์อย่างเที่ยงตรงอย่างต่อเนื่องแบบรายวัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหากับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป