• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้า หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Thai Space Consortium (TSC) ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จิสด้า หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Thai Space Consortium (TSC) ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. นำโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ และคณะผู้ดำเนินโครงการ Thai Space Consortium เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ และหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Thai Space Consortium (TSC) ระหว่าง สทอภ.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: