• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2020 ถึง 02 ก.พ. 2020