• ภาษาไทย
  • English

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 "ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2"

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 "ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2"

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้” จากครั้งที่ 4 นี้เป็นต้นไป หัวข้อที่เราจะนำเสนอและร่วมพูดคุยกันนั้น จะเชื่อมโยงกับ โครงการจิสด้าก้าวสู่ปีที่ 20
ซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับภารกิจของจิสด้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราก็จะคัดสรรเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอ และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ตอนนี้รับตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ธีออส-2 ท่านถือเป็นรุ่นบุกเบิก ในการดำเนินงานโครงการดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย
ชื่อตามโครงการก็คือ ธีออส-1  ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้อ“ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2”