• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2020 ถึง 16 ก.พ. 2020