• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต Face Shield ด้วย 3D Printing ภายใต้ "โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภัยโควิด-19 (COVID2019) เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาล" และได้ผลิตเป็น Face Shield ที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว โดยล๊อตแรกมีจำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการกระจายต่อโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจับตามองเป็นพิเศษ และหน่วยงาน สถานพยาบาลในพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโควิด-19 (COVID-19) ทั้งนี้ Face Shield ที่จิสด้าออกแบบและพัฒนานั้น ถือว่ามีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับสรีระของคนเอเชีย โดยเป้าหมายการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 34,000 ชิ้น และจะทำการทะยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป หากหน่วยงานใดที่ต้องการอุปกรณ์ Face Shield เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 081-9207683 และ 086-4090678 เพื่อจะได้รวบรวมอุปกรณ์ และส่งมอบให้ในโอกาสต่อไป