• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจัดปฐมนิเทศชี้แจงการทำงานโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จิสด้าจัดปฐมนิเทศชี้แจงการทำงานโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จิสด้าจัด Live สด การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท อว. ในการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชาติ รวมด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า, ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการจิสด้า และนางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/ หัวหน้าโครงการ ครับ

นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการทุกท่านยังจะได้รับทราบขั้นตอนการทำงานตลอด 4 เดือนนี้ (มิ.ย.-ก.ย.) ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตระบบจัดการโครงการ การสาธิตการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงการส่งมอบงาน และยังได้รู้จักกับเครือข่ายภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับทุกๆท่านอย่างเต็มที่ครับ