• ภาษาไทย
  • English

การบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำ

การบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำ

banner_water-04.pngbanner_water-05.png

 

  ** ถึงฤดูทำนาทีไร น้องน้ำก็จดจ่อจะท่วมท้องนา บรรดาน้องข้าวก็กำลังจะตั้งท้องออกรวงกัน เป็นปัญหาหนักอกของพี่น้องชาวนามาแต่ช้านานจนถึงยุค 4G แม้จะเร็วแรงแค่ไหนก็แพ้น้องน้ำถ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในเรื่องนี้ ด้วยการตรวจสอบนาข้าวและติดตามมวลน้ำไปพร้อมๆกัน เสมือนเป็นดวงตาจากฟากฟ้าที่จะคอยเฝ้าระวังและเตือนภัยให้ทุกคนได้ทันตั้งตัว รับมือได้ทันการณ์
        
 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ทุ่งรับน้ำในบริเวณของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง รวมแล้วประมาณ 2,262,851 ไร่ ในจำนวน 14 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งชัยนาทป่าสัก ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางบาล ทุ่งบางระกำ ทุ่งบ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งพระยาบันลือ ทุ่งโพธิ์พระยา และทุ่งรังสิตใต้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงในช่วงประมาณเดือนกันยายน **

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ทุ่งรับน้ำท่าวุ้ง • 

เป็นทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งทุ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรี โดยมีพื้นที่ประมาณ 33,541  ไร่  ข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ภายในทุ่งรับน้ำท่าวุ้งมีข้าวที่อยู่ในระยะกล้า 869 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 25 ไร่ (สีเขียวอ่อน) โดยยังไม่พบข้าวที่อยู่ในระยะออกรวงและระยะเก็บเกี่ยว จากข้อมูลดาวเทียมพบว่าเกษตรกรมีการปลูกข้าวล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของปีนี้ยาวนานกว่าปกติ จึงทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการเตรียมการเพาะปลูกของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ของทุ่งรับน้ำท่าวุ้ง

ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม โครงการธีออส 2 ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานพัฒนาอยู่นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
***สำหรับตอนต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

aephnthiikhaawainthungthaawung_20200723.jpg

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำบ้านแพน •

“ทุ่งรับน้ำบ้านแพน” ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งทุ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ประมาณ 5,693  ไร่  จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด ภายในทุ่งรับน้ำบ้านแพนมีข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอจำนวน 2,553 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวง 1,893 ไร่ (สีส้ม) โดยยังไม่พบข้าวที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวและระยะกล้า ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรับน้ำบ้านแพนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม โครงการธีออส 2 ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานพัฒนาอยู่นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
***สำหรับตอนต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

aephnthiikhaawainthungbaanaephn_20200715.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำเชียงราก •

“ทุ่งรับน้ำเชียงราก” ถือเป็นอีกหนึ่งทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศอีก 1 ทุ่ง ที่มีพื้นที่ประมาณ 43,994  ไร่  โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์, ชัยนาท และสิงห์บุรี โดยจากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวร้อยละ 23 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 3,307 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 5,710 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวง 907 ไร่ (สีส้ม) และระยะรอเก็บเกี่ยว 45 ไร่ (สีแดง) ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรับน้ำเชียงรากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม โครงการธีออส 2 ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานพัฒนาอยู่นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
***สำหรับตอนต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

109097611_10158202926511265_8475249249802172308_o.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำชัยนาทป่าสัก •

“ทุ่งรับน้ำชัยนาทป่าสัก” ถือเป็นอีกหนึ่งทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศที่มีพื้นที่ประมาณ 75,858  ไร่  โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรี จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 8,759ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 697 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ในส่วนของพื้นที่ยังไม่ข้าวที่อยู่ในระออกรวงและเก็บเกี่ยว  ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรับน้ำป่าโมกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการธีออส 2 ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานพัฒนาอยู่นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

***สำหรับตอนต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#Spacetechnology #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

aephnthiikhaawainthungchaynaathpaasak_20200709.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำบางกุ่ม •

“ทุ่งรับน้ำบางกุ่ม”  ถือเป็นอีกหนึ่งทุ่งขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 81,239 ไร่  โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบุรี ลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 7,234 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 14,514 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 1,055 ไร่ (สีส้ม) และขณะนี้ยังไม่มีข้าวที่อยู่ในช่วงระยะเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรับน้ำบางกุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

aephnthiikhaawainthungbaangkum_20200702.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำพระยาบรรลือ •

“ทุ่งรับน้ำพระยาบรรลือ”  ถือเป็นอีกหนึ่งทุ่งขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 161,518 ไร่  โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และจังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 46 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 11,104 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 28,878 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 25,994 ไร่ (สีส้ม) และระยะเก็บเกี่ยวจำนวน 7,517 ไร่ (สีแดง) ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งพระยาบรรลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

aephnthiikhaawainthungphrayaabrrluue_20200625.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำโพธิ์พระยา •

 

“ทุ่งรับน้ำโพธิ์พระยา” ถือเป็นเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ 266,338 ไร่ จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 52 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 11,140 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 60,159 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 60,733 ไร่ (สีส้ม) และระยะเก็บเกี่ยวจำนวน 5,709 ไร่ (สีแดง) ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรังสิตใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้วางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel, Landsat และ Radarsat ในการจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวตามระยะการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

aephnthiikhaawainthungophthiphrayaa_20200625.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ด •

“ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ด” จัดเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากทุ่งรังสิตใต้ ซึ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 444,508 ไร่ โดยจากข้อมูลล่าสุดพื้นที่แห่งนี้มีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 108,999 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 78,460 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 19,866 ไร่ (สีส้ม) และระยะรอเก็บเกี่ยวจำนวน 2,719 ไร่ (สีแดง) โดยทั้งหมดคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับ

104707431_10158140442031265_8347880696242698265_o.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำรังสิตใต้ •

“ทุ่งรับน้ำรังสิตใต้” ถือเป็นเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 694,944 ไร่ จากข้อมูลล่าสุด พื้นที่แห่งนี้มีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 72,974 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 22,368 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 9,655 ไร่ (สีส้ม) และระยะเก็บเกี่ยวจำนวน 461 ไร่ (สีแดง) โดยทั้งหมดคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งรังสิตใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับ

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

aephnthiikhaawainthungrangsitait_20200618.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำบางบาล •

ทุ่งบางบาลมีพื้นที่ประมาณ 27,615 ไร่ จากข้อมูลล่าสุดมีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 29 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 5,613 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 2,226 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 113 ไร่ (สีส้ม) และขณะนี้ยังไม่มีข้าวที่อยู่ในช่วงระยะเก็บเกี่ยว แต่รับรองได้เลยว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งแห่งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้การวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

aephnthiikhaawainthungbaangbaal_20200618.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำผักไห่ •

ทุ่งผักไห่ ชื่อนี้ทุกคนอาจะเคยคุ้นหูหรืออาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นอีกหนึ่งในทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี  วันนี้แอดมินจึงจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาเล่าให้ฟังกันนะครับ    โดยทุ่งผักไห่มีพื้นที่ประมาณ 157,675 ไร่ โดยปัจจุบันมีการปลูกข้าวร้อยละ 53 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 48,813 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 31,038 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 4,124 ไร่ (สีส้ม) และระยะเก็บเกี่ยวจำนวน 80 ไร่ (สีแดง) ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งแห่งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา จิสด้าได้การวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำ 

***สำหรับต่อไป แอดมินจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมได้ที่นี่นะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

 

20200611-02_phak_hai.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พื้นที่ทุ่งรับน้ำบางระกำ •

     วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับทุ่งบางระกำ 1 ในทุ่งรับน้ำที่สำคัญของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ซึ่งถือเป็นพื้นที่แรกๆ ในการรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาจากบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยทุ่งบางระกำมีพื้นที่ประมาณ 207,612 ไร่ โดยปัจจุบันมีการปลูกข้าวถึงร้อยละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นระยะกล้าจำนวน 61,966 ไร่ (สีเขียวเข้ม) ระยะแตกกอจำนวน 83,629 ไร่ (สีเขียวอ่อน) ระยะออกรวงจำนวน 4,013 ไร่ (สีส้ม) และระยะเก็บเกี่ยวจำนวน 84 ไร่ (สีแดง) ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนที่น้ำหลากจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งบางระกำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

***สำหรับต่อไป จิสด้าจะนำเสนอพื้นที่รับน้ำที่ไหน...ติดตามชมกันต่อได้ที่นี่นะครับ***

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#gistda

 

20200611-01_bang_rakam.jpg