• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต “ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย” ปีที่ 5
โดยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ GISTDA ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ GISTDA