• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2020 ถึง 05 ก.ค. 2020