• ภาษาไทย
  • English

เอกอัครราชทูตรัสเซีย และคณะเข้าเยี่ยมชมภารกิจของจิสด้าในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เอกอัครราชทูตรัสเซีย และคณะเข้าเยี่ยมชมภารกิจของจิสด้าในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย H.E. Mr. Evgeny Tomikhin, Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand  พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมภารกิจของจิสด้าในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ   ความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบินและอวกาศการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของจิสด้า โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับคณะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย