• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 06 ก.ค. 2020 ถึง 12 ก.ค. 2020