• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฺ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฺ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/11/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/12/2014

ประเภทของประกาศ