• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2020 ถึง 01 พ.ย. 2020