• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 09 พ.ย. 2020 ถึง 15 พ.ย. 2020