• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2020 ถึง 22 พ.ย. 2020