• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2020 ถึง 29 พ.ย. 2020