• ภาษาไทย
  • English

สถาบันอิศรา นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

สถาบันอิศรา นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

26 ธันวาคม 2563  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บบส.) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารและ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมดูงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด  ปฎิบัติการรองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเข้าชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ประกอบด้วย แล็บด้านการออกแบบ ผลิต และทดสอบวัสดุด้านการบินและอวกาศ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล แล็บปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ  ห้องปฏิบัติการ AstroLab : Lab สำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ  ห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและ ทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก  และสุดท้ายเข้าเยี่ยมชมอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม หรือ อาคาร AIT ซึ่งในอนาคต สามารถรองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็กของประเทศได้ โดยมี นายพรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักโครงการธีออส-2 เป็นผู้ให้ข้อมูล