• ภาษาไทย
  • English

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด วัสดุ-อุปกรณ์ และอะไหล่ ประจำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ (Field sever) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด วัสดุ-อุปกรณ์ และอะไหล่ ประจำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ (Field sever) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด วัสดุ-อุปกรณ์ และอะไหล่ ประจำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ (Field sever) งบประมาณ 192,600.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ