• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ของ สทอภ. งบประมาณ 360,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ