• ภาษาไทย
  • English

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง  Body shamming คืออะไร??? เปลี่ยนคำหยาบคายให้เป็นคำทักทายปกติกัน "