• ภาษาไทย
  • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์การแจ้งเหตุ 5 จังหวัดชายแดนใต้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์การแจ้งเหตุ 5 จังหวัดชายแดนใต้)

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์การแจ้งเหตุ 5 จังหวัดชายแดนใต้)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
21/11/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์การแจ้งเหตุ 5 จังหวัดชายแดนใต้)

ประเภทของประกาศ