• ภาษาไทย
  • English

ซื้อหมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 348,820.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ