• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 4 ชุด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 4 ชุด

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/11/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
08/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/12/2014

ประเภทของประกาศ