• ภาษาไทย
  • English

จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 149,800.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/04/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ