• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64067041676 ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64067041676 ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) งบประมาณ 2,129,300.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
30/06/2021

ประเภทของประกาศ