• ภาษาไทย
  • English

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64087645293 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2564