• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2021 ถึง 19 ก.ย. 2021