• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับกระทรวงดิจิทัลฯ

GISTDA ร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับกระทรวงดิจิทัลฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมหารือข้อราชการการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 GISTDA ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี แจ้งวัฒนะ
.
การหารือในครั้งนี้ นอกจากรับฟังภารกิจของ GISTDA และเทคโนโลยีอวกาศ โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) แล้ว ได้หารือเรื่องการวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือกันระหว่าง GISTDA และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย